POMOC PSYCHOLOGICZNA


Nie lekceważ stresu po wypadku!

PTSD, czyli Zespół Stresu Pourazowego to szereg objawów i dolegliwości, zarówno fizycznych jak i psychicznych, których doświadcza osoba, która była narażona na zdarzenia traumatyczne. Mogą to być takie sytuacje kiedy osoba doświadcza sama lub była świadkiem np. czyjeś śmierci, doznała poważnych obrażeń lub była narażona na utratę ważnych dla niej wartości: życia, zdrowia itd. Obiektywna ocena wielkości zagrożenia nie jest tutaj najważniejsza, gdyż to właśnie subiektywne przeżywanie danej sytuacji będzie świadczyło, czy jest ona wydarzeniem traumatycznym, czy też nie. Jeśli osoba przeżywa silny strach, bezradność, grozę, to z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że była to dla niej sytuacja stresogenna.

Zespół Stresu Pourazowego nie jest chorobą psychiczną (choć niektóre z objawów są podobne), ale brak leczenia może do niej doprowadzić...Opracowanie niniejsze dzięki uprzejmości...

DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII
uL. Zielińskiego 41 53 - 523 Wrocław tel. (71) 361-04-77

www.superego.com.pl
Charakterystyczne dla Zespołu Stresu Pourazowego jest:
  • Traumatyczne zdarzenie uporczywie powraca i jest ponownie przeżywane
  • Występują natrętne, nie dające się odgonić myśli, obrazy, emocje związane z tym wydarzeniem
  • Występują powtarzające się koszmary senne
  • Pojawiające się na jawie intensywne wspomnienia - obrazy tej sytuacji tzw. flashback
  • Pojawia się silny stres i emocje lęku oraz strachu w odpowiedzi na zupełnie obojętne sygnały, ale silnie przypominające tamto zdarzenie np. klakson samochodu
  • Występuje czynne unikanie sytuacji bezpośrednio związanych z tamtym wydarzeniem lub pośrednio się z nim kojarzących
  • Może pojawić się niezdolność do przypomnienia sobie ważnych aspektów tamtego zdarzenia lub w ogólne całej sytuacji
  • Poczucie wyobcowania, apatia, trudności w odczuwaniu jakichkolwiek emocji
  • Obniżenie nastroju, pesymistyczne postrzeganie siebie i otaczającej rzeczywistości, brak perspektyw życiowych
  • Jednocześnie utrzymujące się objawy pobudzenia takie jak bezsenność, trudności z koncentracją, uwagą, wzmożona czujność, gwałtowne wybuchy np. gniewu.
Oczywiście każda z osób reaguje indywidualnie, jednak jeśli niektóre z powyższych objawów utrzymują się powyżej miesiąca wskazana jest specjalistyczna pomoc. Im wcześniej osoba poszkodowana zgłosi się do psychologa tym szybciej odzyska równowagę i będzie mogła prowadzić satysfakcjonujące życie. Brak profesjonalnego leczenia PTSD może powodować narastanie problemów zdrowotnych jak również prowadzić do rozwijania się objawów depresyjnych. Bardzo ważna jest tutaj profilaktyka, każda osoba, która doświadczyła trudnych, niebezpiecznych czy traumatycznych sytuacji powinna skonsultować się z psychologiem w celu otrzymania wsparcia i jak najwcześniejszego wykrycia ewentualnych symptomów PTSD.

Nie każda jednak osoba, która doświadczyła stresującej sytuacji np. wypadku musi cierpieć na Zespół Stresu Pourazowego!
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional