POMOC PRAWNA
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu usług treść wszystkich pism sporządzanych w toku dochodzenia odszkodowania oparta jest o aktualny stan prawny i orzecznictwo.
Oferujemy zarówno jednorazowe (tj. sporządzanie pojedynczych pism) jak i pełną reprezentację odszkodowawczych interesów (adiutację) osób poszkodowanych w oparciu o pełnomocnictwo. Umowa o adiutację zapewnia również reprezentację przez radcę prawnego lub adwokata w cywilnym procesie sądowym bez zmiany wynagrodzenia .
UWAGA osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych!
Ze względu na zapewnioną ustawowo ochronę ubezpieczeniową (obowiązkowe OC) ofiar wypadków drogowych każdy poszkodowany ma prawo starać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku (a w razie jego braku od UFG). Dzięki temu zbędne jest wszczynanie procesu sądowego o odszkodowanie bezpośrednio od sprawcy np. przy okazji toczącego się procesu karnego. Tym bardziej, że należne kwoty odszkodowań mogą znacznie przewyższać możliwości spłaty przez sprawcę.
Zaleca się natomiast, aby w procesie karnym przeciw sprawcy osoba poszkodowana brała czynny udział jako oskarżyciel posiłkowy. Może dzięki temu kontrolować przebieg procesu, aby uniknąć np. uniewinnienia sprawcy, co uniemożliwia staranie się o odszkodowanie.
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional