OPINIE RZECZOZNAWCÓW
Dla rzetelnej weryfikacji stanowiska przyjętego przez towarzystwo ubezpieczeń niezbędne jest uzyskanie od ubezpieczyciela kopii protokołu oględzin, kosztorysu naprawy oraz ewentualnego operatu ustalenia szkody całkowitej (wartości pojazdu przed i po szkodzie). W oparciu te dokumenty, informacje od właściciela pojazdu oraz, w razie konieczności, niezależne oględziny, rzeczoznawca ustala stan faktyczny, spisując go w formie opinii dotyczącej pojazdu. Na zlecenie poszkodowanego Adiutor sporządza na jej podstawie opinię na temat właściwego sposobu wyliczenia i wysokości odszkodowania oraz opracowuje treść odwołania.
...
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional