.:: SŁOWNIK POJĘĆ ::.


ADIUTOR
CASCO
CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO
KOMPENSACJA SZKODY
KOLIZJA, WYPADEK DROGOWY
LIKWIDACJA SZKODY
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
NNW
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
ODSZKODOWANIE
OWU
POLISA
PRZEDAWNIENIE
PRZYCZYNIENIE
REGRES
ROSZCZENIE
SUMA UBEZPIECZENIA
SZKODA OSOBOWA
SZKODA RZECZOWA
ŚWIADCZENIE
UBEZPIECZAJĄCY
UBEZPIECZONY
UBEZPIECZYCIEL
UDZIAŁ WŁASNY
USZCZERBEK NA ZDROWIU
ZADOŚĆUCZYNIENIE
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ


- utrata przysługującego prawa do dochodzenia swoich roszczeń, pod warunkiem że nie zostało ono zrealizowane w określonym czasie. Po upływie określonego terminu ten przeciwko komu kieruje się roszczenie (czyli dłużnik) może uchylić się od wykonania swojego zobowiązania. Dobrowolne ubezpieczenia (np. NNW, AC) termin przedawnienia roszczeń maja określony w ogólnych warunkach. Natomiast termin dla składania roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody (OC) reguluje kodeks cywilny. Ze względu na to, iż z dniem 10.08.2007r. weszły w życie nowe, dość skomplikowane przepisy, to ogólnie można przyjąć, że w zależności od daty wystąpienia szkody oraz jej charakteru i rozmiaru, poszkodowany może starać się o odszkodowanie w ciągu 3-ch, 10-ciu lub nawet 20-tu lat od daty zdarzenia.
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional