Aby poprawnie wyświetlić nagłówek zainstaluj Flash Player

© 2008-2018 Adiutor Centrum D. Janek sp. j.
Wchodzisz z adresu: 3.236.207.90   Przez port: 57466  Wszelkie kopiowanie grafiki oraz powielanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum D. Janek sp. j. jest zabronione.


Informacje podane w niniejszym serwisie stanowią opracowanie autorskie.
PRZECZYTAJ ZANIM SKOPIUJESZ...
Jakiekolwiek powielanie i używanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum narusza prawa autorskie.

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Kancelarie odszkodowawcze: Dziennik Ubezpieczeniowy (3431) 2014-02-17

Kancelarie odszkodowawcze o ubezpieczycielach

Z ubezpieczycielami czasem trudno się dogadać, za mało płacą, nie zawsze pilnują terminów - to główne zarzuty formułowane przez kancelarie odszkodowawcze pod adresem ubezpieczycieli...

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Kancelarie odszkodowawcze: Dziennik Ubezpieczeniowy (3426) 2014-02-10

Kancelarie odszkodowawcze - o jakich kwotach mówimy

Kancelarie mają o czym opowiadać. I opowiadają. Sprawy trafiają do mediów. Wielkie krzywdy ludzkie, które są przy tej okazji opisywane, przemawiają do wyobraźni czytelników, a bajońskie sumy przemawiają do ich kieszeni...

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Kancelarie odszkodowawcze: Dziennik Ubezpieczeniowy (3416) 2014-01-27

Kancelarie odszkodowawcze - w Polskę i w Europę

Kancelarie odszkodowawcze widzą dla siebie duże możliwości do rozwoju. Plany mają ambitne, ale wygląda na to, że nie zabraknie im motywacji do ich realizacji. Zresztą braku determinacji kancelariom na pewno zarzucić nie można..Rzecznik Ubezpieczonych - Monitor Ubezpieczeniowy

Rzecznik Ubezpieczonych

Monitor Ubezpieczeniowy nr 44(strony 17..21)

Zwrot kosztów leczenia przez ubezpieczyciela a ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Konstytucja RP w artykule 68 stanowi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia (ust. 1)1. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa (ust. 2). Jest to ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Forum Biznesu

Forum Biznesu

piątek, 28 stycznia 2011 - ODSZKODOWANIA Adiutor Centrum Sp.j. wsparciem dla poszkodowanych

Uczciwie profesjonalni

Adiutor Centrum z Wrocławia jest firmą świadczącą pomoc w uzyskaniu odszkodowań. Realizuje ją głównie poprzez reprezentowanie klientów przy dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. W tym roku spółka otrzymała nominację do godła „Dobra Firma 2010” w programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności...

Gazeta Ubezpieczeniowa on-line

Gazeta Ubezpieczeniowa

wtorek, 17 sierpień 2010 - Wykonanie umowy ubezpieczenia

Wykonanie umowy ubezpieczenia

Bancassurance, podatki w ubezpieczeniach, kwoty bezsporne to pozostawione obecnie bez niezbędnego komentarza instytucje ubezpieczeń prywatnych, na tle których, szczególnie w ostatnim okresie, pojawiają się znaczące kontrowersje (...)
W sprawie kwot bezspornych i wysokości ich wypłacania przez ubezpieczycieli wypowiedziała się autorka referatu pt.: Kwota bezsporna a pełne odszkodowanie. Dominika Janek podnosi nieadekwatność wysokości wypłacanej przez ubezpieczycieli kwoty bezspornej do tej wysokości, jaką należy oszacować stosując „na poważnie” przesłanki ustawowe. Dokonywanie przez ubezpieczycieli wypłaty niskich kwot bezspornych stwarza pozory należytego wykonywania swoich zobowiązań, dzięki czemu mogą uniknąć kolejnych, wysokich kar nakładanych przez KNF za nieterminowe wypłaty świadczeń.

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Kancelarie odszkodowawcze: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 240 (2387) 2009-12-09

Kodeks Etyki gotowy

Powstał Kodeks Etyki Doradców Odszkodowawczych (zobacz: pełna treść Kodeksu Etyki).

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Komentarz: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 205 (2352) 2009-10-21

Komentarz do: Projekt regulacji kancelarii odszkodowawczych

Obserwuję dyskusję na temat propozycji Ministerstwa Finansów - jako praktyk i jeden z prekursorów tej działalności w Polsce oraz inicjatorów wprowadzenia pewnych regulacji rynku dochodzenia odszkodowań. I świetnie, że jest coraz więcej głosów merytorycznych w tej sprawie, bo jest nadzieja, że to co powstanie nie będzie przysłowiowym "wylewaniem dziecka z kąpielą".(..)

WieszJak.pl

WieszJak.pl - Odszkodowania

Ostatnia aktualizacja: 2009-04-27 13:36

Wina a odszkodowanie

         Prawo polskie przewiduje odpowiedzialność na zasadzie winy, ryzyka i zasad współżycia społecznego.
Dominującą zasadą jest odpowiedzialność na zasadzie winy inaczej zwana odpowiedzialnością na zasadach ogólnych jako najczęściej spotykaną formę w stosunkach zobowiązaniowych.

Rzecznik Ubezpieczonych - Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rzecznik Ubezpieczonych

Rozprawy Ubezpieczeniowe - zeszyt nr 5 (strony 91..101)

Pojęcie osoby najbliższej w świetle art. 446 k.c.

W dniu 3 sierpnia 2008 r. zmienił się system prawny w zakresie poszerzenia ochrony najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek popełnienia czynu niedozwolonego. Wprowadzona zmiana w art. 446 kodeksu cywilnego jest nie bez znaczenia dla ubezpieczycieli, ponieważ zmiany dotyczące uprawnień osob poszkodowanych do dochodzenia odszkodowań pozostaja w ścisłym zwiazku rownież z ubezpieczeniami.

Rzecznik Ubezpieczonych - Monitor Ubezpieczeniowy

Rzecznik Ubezpieczonych

Monitor Ubezpieczeniowy nr 35 (strony 25..29)

Zadośćuczynienie dla bliskich zmarłego na podstawie art. 446 § 4 k.c.

Dokonujace się w Polsce przemiany gospodarcze i społeczne sprawiają, że zagadnienia zwiazane z odszkodowaniem przedstawiaja się w innym świetle niż dotychczas, czego dowodem jest zmiana artykułu 446 k.c. przez jego rozszerzenie o dodatkową możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przez członków rodziny zmarłego.

Monitor Prawniczy

Monitor Prawniczy

Publikacja: Monitor Prawniczy 24/2008

Odpowiedzialność cywilna z tytułu śmierci osoby bliskiej

Autorka przedstawia ważny z uwagi na społeczną i gospodarczą doniosłość problem zabezpieczenia osób pozostałych po śmierci poszkodowanego – stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia osobom bliskim...

iTVP

Wiadomości TVP1

TVP1 2008.11.09 - Wiadomości 19.30

Zadośćuczynienie...

Zobacz naszą wypowiedź na temat zadośćuczynienia...

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 217 (2112) 2008-11-05

Adiutor Centrum zmienił formę działalności

Kancelaria odszkodowawcza Adiutor Centrum funkcjonująca dotychczas na rynku w formie działalności gospodarczej została przekształcona w spółkę jawną pod nazwą Adiutor Centrum Sp.J., a jej wspólnikami są: Dominika Janek oraz Marcin Janek. Kancelaria rozszerzy dotychczasowe działania związane z rynkiem dochodzenia odszkodowań, kładąc szczególny nacisk na poziom merytoryczny i nowatorskie rozwiązania.

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 216 (2111) 2008-11-04

Zadośćuczynienia mogą być bardzo kosztowne

Trzy miesiące temu weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która daje prawo do uzyskania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Do ubezpieczycieli wpłynęły już pierwsze roszczenia z tego tytułu. Przykładowo do PZU zgłoszono kilka takich szkód.

Gazeta Prawna

GazetaPrawna.pl

PRAWO: Gazeta Prawna artykuł z dnia: 2008-11-04

Pokrzywdzeni żądają nawet 300 tys. zł

Od 50 do 300 tys. zł zadośćuczynienia żądają w imieniu klientów kancelarie odszkodowawcze. Przeciętny okres likwidacji szkody przez ubezpieczycieli przekracza ustawowe limity 30 i 90 dni. O wysokości wypłat decyduje faktyczny związek ze zmarłym, a nie stopień pokrewieństwa.

- Wszyscy, z którymi mamy kontakt w działach prawnych towarzystw ubezpieczeniowych twierdzą, że czekają na linię orzeczniczą w sądach - mówi Dominika Janek, z kancelarii odszkodowawczej Adiutor Centrum.

ProMotor

ProMotor

Spotkanie w dniu 09.09.2008r

Czy regulować branżę dochodzenia odszkodowań?

Tekst przygotowany na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie PRO MOTOR w dniu 09.09.2008r w Warszawie
Temat spotkania: Działalność podmiotów profesjonalnie zajmujących się dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych w związku z projektem badawczym realizowanym przez Stowarzyszenie PRO MOTOR.

Autor: Dominika Janek

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 155 (2050) 2008-08-08

Kontrowersyjny art. 446 § 4 k.c.

W moim odczuciu dzień 3 sierpnia br. stał się "sądnym" dniem dla środowiska ubezpieczeniowego i odszkodowawczego. - kancelaria odszkodowawcza Adiutor Centrum

Ubezpieczeniowcy dostrzegają negatywne strony w dokonanej zmianie kodeksu cywilnego w art. 446 § 4 widząc zagrożenia w postaci nadużyć stosowania tego zapisu, konieczności dodatkowych wypłat przez ZU, co podobno automatycznie(???) ma wpłynąć na wysokość składki OC. Natomiast grono poszkodowanych i ich pełnomocników z optymistycznym hura(!!!) zareagowało na wprowadzoną zmianę, sądząc, że od razu możliwe będą wysokie wypłaty sum zadośćuczynienia.

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych

Aktualności: Komu i na jakich zasadach będzie przysługiwało to roszczenie ?

Ustawodawca dostrzegając brak możliwości dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych zmarłemu poszkodowanemu wprowadził nowelą do ustawy...

Jest to nowa instytucja uregulowana w art. 446 § 4, który stanowi, iż sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Gazeta Prawna

GazetaPrawna.pl

OPINIE: Gazeta Prawna artykuł z dnia: 2008-08-04

Rodziny ofiar wypadków dostaną zadośćuczynienia

Rocznie rodziny około 5 tys. osób będą mogły liczyć na wypłatę zadośćuczynienia. Wysokość wypłat określą sądy, eksperci mówią o kwotach między 30 tys. zł a 300 tys. zł. Decydujące dla przyznania i wysokości wypłaty będą wcześniejsze relacje ze zmarłym.

Wczoraj weszły w życie przepisy, dzięki którym najbliżsi członkowie rodziny osób zmarłych w wyniku wypadków zyskują prawo do zadośćuczynienia za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej. Będą to dodatkowe wypłaty, niezależne od innych odszkodowań.

POLITYKA

Polityka

Dyskusja: Polityka 26/2008

RYNEK: Adam Grzeszak - Zapłać za płacz

- Pojawia się nowy typ świadczenia związanego ze śmiercią osoby najbliższej. To dobra wiadomość, bo wiele osób ma dziś poczucie niesprawiedliwości, gdy słyszy, że nic im się nie należy tylko dlatego, że się nie załamali psychicznie, starają się sobie radzić, więc nie nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowejwyjaśnia kancelaria odszkodowawcza Adiutor Centrum, która problematyką odszkodowań zajmuje się od strony praktycznej i naukowej.(...)

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 124 (2019) 2008-06-26

Zadośćuczynienie dla bliskich zmarłego

Od wejścia w życie nowych przepisów sfera szkody niematerialnej będzie mogła mieć odzwierciedlenie w roszczeniu bezpośredniego zadośćuczynienia za krzywdę poza równolegle należnym roszczeniem pokrycia szkód materialnych.

Ustawodawca polski wyodrębnił dwie kategorie osób poszkodowanych. Pierwszą kategorią są osoby bezpośrednio poszkodowane, którym przysługuje dobrze znany pakiet roszczeń z art. 444 i 445 k.c. - w tej kwestii przepisy nie uległy zmianie. Drugą grupę stanowią natomiast osoby pośrednio poszkodowane wskutek śmierci bliskiego.

Gazeta Prawna

GazetaPrawna.pl

Cytat: Gazeta Prawna artykuł z dnia: 2008-06-25

Ubezpieczycieli czeka zalew roszczeń rodzin osób zabitych w wypadkach

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą kodeks cywilny, która da najbliższym członkom rodziny osób zmarłych w wyniku wypadków prawo do zadośćuczynienia, czyli wypłaty za niematerialną krzywdę.

Podstawowym uzasadnieniem przyznania zadośćuczynienia dla bliskich jest domniemanie faktycznego istnienia post-traumatic stress disorder (PTSD) jako zaburzenia będącego skutkiem traumatycznych przeżyć. PTSD jest diagnozowane jako normalna reakcja m.in. na tragiczną śmierć osoby bliskiej.

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 115 (2010) 2008-06-13

Komentarz do: Rekordowe odszkodowanie za śmierć bliskiego

Wydarzenia dnia wczorajszego wywołały we mnie różne emocje, począwszy od zdumienia poprzez zaskoczenie do zmartwienia się. Artykuły na temat wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zasądził "milion za śmierć męża" nie do końca precyzowały, co zawierał ów wyrok, jaka była jego podstawa oraz o co wystąpiła żona zmarłego, najważniejszym tematem była wysokość zasądzonego odszkodowania, zresztą tak na marginesie zapomniano zaznaczyć, że chodzi o stosowne odszkodowanie. Dziwi mnie, że podawane są fakty, które odbiegają od rzeczywistości, a są "podkoloryzowane" dla wywołania sensacji. Zapominamy, że będąc społeczeństwem obrazkowym, ograniczamy się do czytania samych tytułów, dlatego na długo w ogólnej świadomości społecznej funkcjonować będzie mit o "rekordowej" wypłacie za śmierć męża.

BLOG Rzeczpospolitej...

Nasze komentarze na BLOGU Rzeczpospolitej...

"Rekordowe odszkodowanie za śmierć bliskiego"

Rekordowe odszkodowanie miliona złotych uzyskała wczoraj żona za stratę męża. Przetarto drogę do tego typu roszczeń – sądy coraz śmielej przyznają rodzinom wysokie kwoty Takie właśnie odszkodowanie ma zapłacić PZU Hannie H. – uznał warszawski Sąd Apelacyjny (sygn. VI ACa 686/07). W wypadku samochodowym zginął mąż tej młodej warszawianki – dobrze zarabiający menedżer wysokiej klasy. Likwidując szkodę komunikacyjną, ubezpieczyciel wypłacił jej jedynie 18 tys. zł. Wdowa pozwała więc PZU o odszkodowanie za stratę męża. Mogła się jednak powołać tylko na pogorszenie swojej sytuacji majątkowej, a nie na cierpienia związane z jego śmiercią.

Nasze komentarze na BLOGU Rzeczpospolitej...

"Tomasz Pietryga: Zapowiedź nadejścia dobrego prawa"

Sąd przyznał we wtorek milion złotych odszkodowania kobiecie za stratę męża, który zginął w wypadku samochodowym. Tak wysokie odszkodowania dla rodzin bliskich to ciągle rzadkość. Ale wynika to nie ze skąpstwa sędziów, lecz z niedoskonałych przepisów. Poszkodowani w takich sytuacjach mogą się bowiem ubiegać wyłącznie o zadośćuczynienie, jeżeli w wyniku śmiertelnego wypadku doszło do pogorszenia ich sytuacji materialnej albo ofiara wypadku przeżyła i teraz potrzebne są środki na jej leczenie i rehabilitację.Konferencja ogólnopolska...

Konferencja Ogólnopolska

"DOBRE PRAWO DLA KOBIETY I RODZINY W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ"

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oraz Unia na rzecz Europy Narodów zorganizowały Ogólnopolską Konferencję „Dobre prawo dla kobiety i rodziny w Polsce i w Unii Europejskiej”, która odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Lecha Kaczyńskiego w dn. 4 czerwca br.

Jednym z tematów w panelach dyskusyjnych to:
Konieczność umocnienia w przepisach prawa roli mediacyjnego rozwiązywania sporów.

Działalność gospodarcza wymaga intensywnych czynności na różnych polach. Często sprowadzają się one do walki o słuszny z naszego punktu widzenia interes. Determinacja nasza może jednak zaostrzać powstały konflikt. Wymusza to wystawianie biznesowych zębów i pazurów w negocjacjach czy sporach... A przecież kobiecie zwykle nie jest do twarzy z tym arsenałem.
Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 108 (2003) 2008-06-04

Bliski podpis prezydenta

Analizując cały proces uchwalania zmian, odnoszę wrażenie, że mimo pozytywnych kierunków rozwoju współczesnego ustawodawcy, kwestie ochrony najbliższych członków rodziny i wartości życia jednak pozostają na uboczu.

No i stało się ! - taki okrzyk nasuwa mi się pod wpływem wydarzeń piątkowych, tj. 30 maja 2008 r., kiedy Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, a w dniu 2 czerwca 2008 r. Ustawa została przekazana do podpisu Prezydentowi RP, co jest teraz formalnością.

Czy zatem prawne usankcjonowanie praw członków rodziny do szerszej ochrony wskutek śmierci poszkodowanego przez dodanie paragrafu 4 do art. 446 k.c. faktycznie zapewni i zwiększy tą ochronę?

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 104 (1999) 2008-05-29

Moje, twoje, nasze, czyli majątek małżonków a odszkodowanie

Odszkodowanie jest składnikiem majątku osobistego, zatem decyzja o jego przeznaczeniu należy wyłącznie do poszkodowanego małżonka, żaden przepis bowiem nie reguluje kwestii przeznaczenia uzyskanego odszkodowania.

Czytając artykuł pana Łukasza Kosmali (zobacz: Sprawca skorzysta z odszkodowania?) ukazujący nadal istniejące wątpliwości dotyczące wykonania uchwały Sądu Najwyższego z 7 lutego 2008 r. w kwestii odpowiedzialności za szkody wyrządzone małżonkowi przez kierującego pojazdem współmałżonka a kwestią majątku małżonków nasunęło mi się kilka istotnych spostrzeżeń, które warto przypomnieć.

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 97 (1992) 2008-05-16

Wątpliwości wokół akcji KNF

KNF co prawda przeznacza pieniądze na kampanie informacyjne dla ubezpieczonych, ale informuje raczej niestarannie. - pisze Dominika Janek z kancelarii odszkodowawczej Adiutor Centrum

Kolorowo, przyjaźnie i zrozumiałym językiem - takie jest pierwsze wrażenie po zetknięciu się z kampanią KNF "Każdy może być poszkodowany w wypadku komunikacyjnym". Kiedy jednak zaczęłam się wczytywać... czuję wielki niedosyt. Nie uważam wprawdzie, że akcja informacyjna ma stanowić kompendium wiedzy na temat dochodzenia odszkodowań, ale z pewnością właśnie tak będzie traktowana przez przeciętnych odbiorców.

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 96 (1991) 2008-05-15

O rentach jeszcze merytorycznie dla mało przekonanych...

Renta z art. 444 par. 2 k.c. to rodzaj odszkodowania, dlatego też pozwala to na zaliczenie owego świadczenia w poczet odszkodowania sensu largo.

Dla większości zorientowanych w tematyce dalsze dyskusje są już zbędne, jednak skoro Pani Monika Borowiecka-Paczkowska (zobacz: Komentarz do: Renta jako swoisty surogat odszkodowania dla współmałżonka) ma wątpliwości, to postaram się rozwiać je, aby nikt nie doszukiwał się dziury w całym i nie starał się blokować wypłacania należnych świadczeń.

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 90 (1985) 2008-05-07

Renta jako swoisty surogat odszkodowania dla współmałżonka

Renta nie jest osobnym roszczeniem, tylko zawiera się w katalogu uprawnień należnych poszkodowanemu z art. 444 k.c., więc jej przymiotem jako roszczenia także jest osobistość i indywidualność.

Wobec poruszenia tematu odpowiedzialności małżonka za szkody wyrządzone współmałżonkowi w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 7 lutego br. na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego, uważam za konieczne odniesienie się do artykułu Odpowiedzialność powinna też objąć renty. Wspomniany artykuł wymaga szerszego wyjaśnienia i uzupełnienia.

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 84 (1979) 2008-04-25

Szersza ochrona - krzywda bliskich zauważona i doceniona

Dokonujące się w Polsce przemiany gospodarcze i społeczne sprawiają, że zagadnienia związane z odszkodowaniem przedstawiają się w innym świetle niż dotychczas, czego dowodem jest przywrócenie paragrafu 4 w art. 446 k.c. - pisze Dominika Janek z kancelarii odszkodowawczej Adiutor Centrum

W ostatnich dniach środowisko ubezpieczeniowe i prawne aktywnie analizuje zmiany w treści art. 446 k.c. Przedstawiane poglądy są jednak często dalekie od spójności...

Dziennik ubezpieczeniowy

DziennikUbezpieczeniowy.pl

Publikacja: Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 80 (1975) 2008-04-21

Zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego: nowy nurt

Wprowadzona zmiana w treści art. 446 k.c. jest odpowiedzią nie tylko na orzecznictwo sądowe, ale przede wszystkim na zapotrzebowanie i wzrost świadomości społeczeństwa reprezentowany przez m.in. w apelu Rzecznika Praw Obywatelskich.

W związku z poruszeniem tematu zadośćuczynienia dla członków rodziny zmarłego na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego uważam za stosowne rozszerzenie treści artykułu panów: Piotra Czubluna i Pawła Stykowskiego "Zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego" oraz przedstawienie nowego nurtu w postrzeganiu tego typu szkód jako uzupełnienie artykułu. Jako prawnik prowadzący praktykę w kancelarii odszkodowawczej Adiutor Centrum mam stały kontakt z tą problematyką, a w chwili obecnej piszę pracę doktorską zatytułowaną "Odpowiedzialność cywilna z tytułu śmierci osoby bliskiej", więc ten temat jest mi dokładnie znany.

Dylematy policyjne

Dylematy policyjne

artykuł w internecie

Dylematy Policyjne to, ukazujcy się od 1999 roku, kolorowy magazyn powięcony szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa oraz zagadnieniom społecznym. Dylematy Policyjne poruszają przede wszystkim tematykę z zakresu przepisów prawa powszechnego, prezentują rolę policji i innych służb w systemie bezpieczeństwa publicznego, upowszechniają właściwe reguły postpowania.
AutoGiełda dodatek ODJAZD

AutoGiełda dodatek ODJAZD

nr 2/2006 6 stycznia 2006

  od nr 2/2006 6 stycznia 2006 co dwa tygodnie kolejne odcinki...
Obszerny cykl 33 odcinków w formie artykułów - porusza problematykę związaną z dochodzeniem odszkodowań i stanowi doskonałe kompendium wiedzy opracowane przez Adiutor Centrum.
Odpowiadamy na około 50 pytań czytelników i podajemy informacje o tematyce odszkodowawczej m.in: „Działania na miejscu zdarzenia”, „Fakty i mity zdarzeń drogowych”, „Odszkodowanie za uszkodzony pojazd”, „Do kogo po odszkodowanie?”, „Konsekwencje prawne zdarzenia drogowego”, „Auto zastępcze”, „Rowerzysta sprawcą wypadku”, „Szkoda całkowita”, „Wypadek w pracy”, „Upadek na chodniku”, „Wypadek w autobusie”, „Karambol na autostadzie”, „Poturbowany na pasach”, „Korzystne zmiany w kodeksie cywilnym!”
Szukaj naszej reklamy i porad w dodatku ODJAZD... AutoGiełdy

Gazeta Ubezpieczeniowa

TYGODNIK 19 LUTEGO 2008

  Publikacja :
- Quo Vadis poszkodowany ?
Artykuł o nowej branży kancelarii odszkodowawczych...
AutoGiełda

 

 Odpowiedzialnosc pracodawcy
Posłuchaj naszych porad w radio i TV

Wszelkie kopiowanie grafiki oraz powielanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum D. Janek sp. j. jest zabronione.