Aby poprawnie wyświetlić nagłówek zainstaluj Flash Player

© 2008-2018 Adiutor Centrum D. Janek sp. j.
Wchodzisz z adresu: 35.172.111.47   Przez port: 59014  Wszelkie kopiowanie grafiki oraz powielanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum D. Janek sp. j. jest zabronione.


Osoby poszkodowane w wypadkach, poza cierpieniem z powodu doznanych obrażeń i trudem naprawy uszkodzonego mienia, często zmuszone są stoczyć walkę o należne im świadczenia z tytułu odszkodowania. Walkę długą i nie zawsze skuteczną.

ADIUTOR CENTRUM dzięki opracowanym przez siebie procedurom i szerokiej współpracy ze specjalistami różnych dziedzin, uzyskuje rzetelne odszkodowanie dla swoich Klientów.

Dochodzimy odszkodowań zarówno za szkody rzeczowe (np. uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji) jak i szkody osobowe (np. obrażenia odniesione w wypadku samochodowym, skutki upadku na śliskim chodniku lub nieoświetlonym korytarzu, śmierć bliskiej osoby, błąd medyczny). Należy tu rozróżnić roszczenia wobec sprawcy takiego zdarzenia - polisa OC sprawcy oraz wobec własnego ubezpieczyciela osoby poszkodowanej - np. polisa NNW lub też polisy AutoCasco. Dodatkowo przy wypadkach w pracy - roszczenia wobec ZUS.


Reprezentujemy osoby poszkodowane w wypadkach przed zakładami ubezpieczeń oraz świadczymy usługi w zakresie:DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ


Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od początku zaistnienia szkody jak również na każdym etapie jej likwidacji: negocjacji, mediacji czy postępowania sądowego. W przypadku zaisnienia szkody jest wiele możliwości jej adiutacji - wystarczy zgłosić się do nas...
ADIUTOR CENTRUM służy pomocą w KAŻDYM WYPADKU...

Prowadzimy także na zlecenie działania interwencyjne w przypadkach wypłaty zaniżonych odszkodowań.

Ważne! Proponowaną przez zakład ubezpieczeń kwotę należy przyjąć, nie podpisując żadnej ugody mówiącej o zrzeczeniu się dalszych roszczeń.
Zadzwoń - doradzimy, czy proponowana ugoda jest korzystna.

CO SIĘ STAŁO?

MOŻEMY POMÓC!

Nasze wynagrodzenie jest zależne od wyników pracy i bez opłat wstępnych
 • udzielimy bezpłatnej konsultacji
 • wysłuchamy, wesprzemy i zmotywujemy do słusznej walki
 • opracujemy strategię postępowania
 • opracujemy i uzasadnimy roszczenia i odwołania
 • pomożemy skompletować dokumentację
 • powiadomimy o postępach w sprawie
 • jako rzetelny pełnomocnik nie zamkniemy sprawy po pierwszej wypłacie, ale twardo negocjując doprowadzimy aż do polubownego końca
 • w razie konieczności doprowadzimy do rozwiązania sądowego w procesie cywilnymPISANIE ZGŁOSZEŃ, PODAŃ, ODWOŁAŃ


Zanim samodzielnie uzyska się odszkodowanie jest się zmuszonym do prowadzenia dokumentacji i bogatej korespondencji. Odradzamy interwencje telefoniczne, gdyż nawet podjęte tą drogą ustalenia często nie są honorowane w procesie likwidacji szkody.
Kłopot z prawidłowym sformułowaniem zgłoszenia lub wniosku polega na tym, że osoba poszkodowana zwykle chce na wszelki wypadek umieścić w swoim opracowaniu zbyt dużo elementów, gdyż nie jest w stanie przewidzieć, które "zadziałają", a które nie. W rezultacie powstaje dzieło często zbyt rozrośnięte, trudne i nie zawsze przejrzyste do czytania. Dodatkowym problemem staje się bardzo osobiste (bo jakże mogłoby być inaczej...?) podejście do sprawy i brak odpowiedniego dystansu, aby jasno i poprawnie sformułować swoje oczekiwania...

Dlatego właśnie warto powierzyć jest te zadania obiektywnemu i sprawnemu postępowaniu, jakie Państwu oferujemy:
 • ustalamy, z których posiadanych polis poszkodowany może zgłosić szkodę (często jest ich więcej niż się wydaje!)
 • precyzujemy roszczenia
 • formułujemy odwołania
 • opracowujemy opinie dotyczące zasadności decyzji ubezpieczyciela
 • sprawdzamy czy proponowane ugody oraz kapitalizacje rent są korzystne
 • wypełniamy druki zgłoszenia szkody w oparciu o dokumentację i informacje od poszkodowanego
USTALANIE ZAKRESU I WYSOKOŚCI ROSZCZEŃ


Twoje roszczenia oszacujemy za jednorazową opłatą lub przyjmiemy pełną reprezentację Twoich interesów odszkodowawczych za wynagrodzeniem prowizyjnym – zespół profesjonalistów chętnie pomoże.

Roszczenia w stosunku do zobowiązanego do zapłaty odszkodowania np. zakładu ubezpieczeń należy przedstawić w oparciu o wyliczenia i zebrane dowody.. Możliwe do złożenia roszczenia z tytułu OC sprawcy szkody obejmują bardzo szerokie spektrum a określenie ich i oszacowanie jest szczególnie ważne i trudne. Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie powinno być dla każdego poszkodowanego indywidualnie przeliczone i udokumentowane.
Nie zgadzaj się na kwotę wstępnie zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń - będzie ona znacznie zaniżona.ORGANIZOWANIE POMOCY PRAWNEJ


Staramy się, aby likwidacja szkody nastąpiła szybko i bez komplikacji. Nad przebiegiem polubownego dochodzenia odskodowania czuwają prawnicy. Jeśli jednak dochodzi do nieuzasadnionego oporu ze strony zakładu ubezpieczeń, zapewniamy reprezentację przez radców prawnych lub adwokatów na drodze postępowania sądowego w procesie cywilnym.

Ważne! W procesie karnym przeciwko sprawcy wypadku osoba poszkodowana może i powinna zgłosić się jako oskarżyciel posiłkowy, aby móc kontrolować jego przebieg i uniknąć np. uniewinnienia sprawcy.
Nie jest tu wymagany adwokat a udział w procesie jest bezpłatny.

Pobierz wzór wniosku - plik PDF.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ a dowiesz się:
 • czy możesz być oskarżycielem posiłkowym?
 • w jakim celu jest orzekana od sprawcy nawiązka?
 • co oznacza przyczynienie się?
OPINIE RZECZOZNAWCÓW


Wycena szkody na pojeździe powinna być dokonana według jasnych i precyzyjnych zasad.
W razie wątpliwości dotyczących
 • kosztów naprawy oszacowanych przez ubezpieczyciela
 • zasadności ustalenia szkody całkowitej
 • wysokości przyzananego odszkodowania
pomocna jest ocena rzeczoznawcy...


MEDIACJE


Jeśli dochodzenie odszkodowania wyczerpało Twoją wytrzymałość...
Jeśli Twój pełnomocnik nie radzi sobie z ubezpieczycielem...
TO DOBRY MOMENT NA PODJĘCIE MEDIACJI!
 • Jesteśmy inicjatorami tej metody na rynku ubezpieczeniowym!
 • Nasze atuty to : ogromne doświadczenie w problematyce odszkodowawczej, wysoki poziom empatii oraz ukończone szkolenia (certyfikaty)
Spory, również te o odszkodowanie, najczęściej rozwiązujemy na drodze negocjacji (są nimi nawet kłótnie telefoniczne z opieszałym likwidatorem szkód). Gdy jednak uczestnicy konfliktu nie są już w stanie samodzielnie dojść do porozumienia, to jedna ze stron rezygnuje albo... szuka rozwiązania „twardego”, czyli kieruje sprawę do sądu. Nie jest to jednak najlepsze wyjście z przynajmniej czterech powodów:
 • założenie sprawy i koszt reprezentacji sądowej to spory wydatek,
 • przewlekłość spraw sądowych oddala w czasie oczekiwany wynik,
 • utrata kontroli nad decyzjami nas dotyczącymi,
 • brak pewności czy treść wyroku będzie dla nas korzystna.

Wszelkie kopiowanie grafiki oraz powielanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum D. Janek sp. j. jest zabronione.